شرکت کاویان صنعت سلامت گستر

آدرس: یزد، اردکان، خیابان شهید باهنر، روبروی مهدیه                       

تلفن تماس : 09132571173-۰۳۵۳۲۲۵۴۵۷۵ 

 نشانی ایمیل : kaviansanat.yazd@gmail.com

کانال تلگرام: kaviansanatco@

کانال ایتا: https://eitaa.com/kaviansanatco

کانال واتساپ:  کلیک کنید

سامانه جامع مسئولین فنی(کلیک کنید)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال108000
شروع کنید
Prps یک روش ویا فرآیندی است که درجهت کنترل ایمنی موادغذایی درمقابل خطراتی ازقبیل خطرات بیولوژیکی ، شیمیایی ، فیزیکی یارادیولوژیکی به کاربرده می شود. کنترل آن میتواند خطرات تهدید کننده موادغذایی را کاهش ، پیشگیری و یا حذف کند.
به عبارتی PRPS به شرایطی که درجهت حفظ محیط بهداشتی و سالم درسرتاسر زنجیره غذایی ضروری است میگویند. سازمان جهانی بهداشت PRPS را این گونه تعریف کرده است : به شرطی که لازم است که قبل ودرطول پیاده سازی HACCP درجهت ایمنی مواد غذایی اجراشود. PRPS اساس اجرای هرچه موثرتر HACCP می باشد.

اجزاء PRPs :

برنامه PRPS  دو جزء اصلی دارند :
 • نوشتن برنامه که باید شامل سیاستگزاری ها،نحوه پایش،ثبت و یادداشت نمودن و بایگانی کردن باشد.
 • اجرای برنامه که باید تمامی افراد درزمینه هدایت فعالیت ها ورسیدن به استاندارد مورد نیازآموزش لازم ببینند.
PRPS شامل آیتم هایی مانند : دریافت موارد کنترل شیمیایی ، کنترل آلرژن ، اصول تولیدمحصول خوب ( GMP ) ، ممیزی، کنترل آفات ، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه وردیابی می باشد.

موارد ذکر شده باتوجه به نوع مکان ممکن است تغییرکند. هرکارخانه باتوجه به سیاست های خود درمورد اینکه چه برنامه و آیتم هایی جهت پیاده سازی PRPS لازم است، تصمیم گیری میکند.

برنامه های پیش نیاز در سطح توزیع و عرضه :

 • مهمترین برنامه پیش نیاز درسطح توزیع وعرضه شامل موارد زیر می باشد :
 • طراحی بهداشت تاسیسات
 • رعایت بهداشت محیط کار
 • دفع و نابود سازی ضایعات
 • مبارزه با جانوران موذی
 • بهداشت کارکنان
 • رعایت بهداشت ازتولید تاعرضه
 • آموزش
  سوالاتی که در PRPs مطرح می شوند:
  هنگام نوشتن یک برنامه PRPS باید یک شکل پیشنهادی ازانجام فعالیت ها درنظربگیریم که باید کنترل شود. دراین مرحه چندسوال مطرح می شود :
  • چه چیزی : این برنامه جهت کنترل چه فعالیتی نوشته می شود به عنوان مثال جهت کنترل سالم سازی وتصفیه آب
  • چگونه : این کنترل چگونه باید انجام انجام شود.
  • چه وقت : هرچندوقت یک باراین کنترل باید انجام شود.
  • چه کسی : چه کسی مسئول انجام این کنترل می باشد.
  • کجا : مکانی که درآن عمل کنترل انجام می شود.
  بعد از انجام این کنترل ها به یک سری مدارک دست پیدا می کنیم که در مواقع لزوم باید تغییر یابد و به روز شوند. اقدامات کنترلی جهت ازبین بردن خطرات باید در سطح زنجیره موادغذایی ازتوزیع تاعرضه به کارگرفته شود.
 • بنابراین مستندسازی دراین مرحله انجام می شود که این مستندات باید نحوه مدیریت فعالیت هایی که در برنامه به کار رفته را مشخص کنند. مستندسازی هم محصول و هم فرآیند را می تواند در برگیرد.
enemad-logo