آکادمی کاویان صنعت سلامت گستر

تلفن تماس : 09113528537

کانال تلگرام: kaviansanatco@

کانال ایتا: https://eitaa.com/kaviansanatco

کانال واتساپ:  کلیک کنید

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال108000
شروع کنید
Prps یک روش ویا فرآیندی است که درجهت کنترل ایمنی موادغذایی درمقابل خطراتی ازقبیل خطرات بیولوژیکی ، شیمیایی ، فیزیکی یارادیولوژیکی به کاربرده می شود. کنترل آن میتواند خطرات تهدید کننده موادغذایی را کاهش ، پیشگیری و یا حذف کند.
به عبارتی PRPS به شرایطی که درجهت حفظ محیط بهداشتی و سالم درسرتاسر زنجیره غذایی ضروری است میگویند. سازمان جهانی بهداشت PRPS را این گونه تعریف کرده است : به شرطی که لازم است که قبل ودرطول پیاده سازی HACCP درجهت ایمنی مواد غذایی اجراشود. PRPS اساس اجرای هرچه موثرتر HACCP می باشد.

اجزاء PRPs :

برنامه PRPS  دو جزء اصلی دارند :
 • نوشتن برنامه که باید شامل سیاستگزاری ها،نحوه پایش،ثبت و یادداشت نمودن و بایگانی کردن باشد.
 • اجرای برنامه که باید تمامی افراد درزمینه هدایت فعالیت ها ورسیدن به استاندارد مورد نیازآموزش لازم ببینند.
PRPS شامل آیتم هایی مانند : دریافت موارد کنترل شیمیایی ، کنترل آلرژن ، اصول تولیدمحصول خوب ( GMP ) ، ممیزی، کنترل آفات ، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه وردیابی می باشد.

موارد ذکر شده باتوجه به نوع مکان ممکن است تغییرکند. هرکارخانه باتوجه به سیاست های خود درمورد اینکه چه برنامه و آیتم هایی جهت پیاده سازی PRPS لازم است، تصمیم گیری میکند.

برنامه های پیش نیاز در سطح توزیع و عرضه :

 • مهمترین برنامه پیش نیاز درسطح توزیع وعرضه شامل موارد زیر می باشد :
 • طراحی بهداشت تاسیسات
 • رعایت بهداشت محیط کار
 • دفع و نابود سازی ضایعات
 • مبارزه با جانوران موذی
 • بهداشت کارکنان
 • رعایت بهداشت ازتولید تاعرضه
 • آموزش
  سوالاتی که در PRPs مطرح می شوند:
  هنگام نوشتن یک برنامه PRPS باید یک شکل پیشنهادی ازانجام فعالیت ها درنظربگیریم که باید کنترل شود. دراین مرحه چندسوال مطرح می شود :
  • چه چیزی : این برنامه جهت کنترل چه فعالیتی نوشته می شود به عنوان مثال جهت کنترل سالم سازی وتصفیه آب
  • چگونه : این کنترل چگونه باید انجام انجام شود.
  • چه وقت : هرچندوقت یک باراین کنترل باید انجام شود.
  • چه کسی : چه کسی مسئول انجام این کنترل می باشد.
  • کجا : مکانی که درآن عمل کنترل انجام می شود.
  بعد از انجام این کنترل ها به یک سری مدارک دست پیدا می کنیم که در مواقع لزوم باید تغییر یابد و به روز شوند. اقدامات کنترلی جهت ازبین بردن خطرات باید در سطح زنجیره موادغذایی ازتوزیع تاعرضه به کارگرفته شود.
 • بنابراین مستندسازی دراین مرحله انجام می شود که این مستندات باید نحوه مدیریت فعالیت هایی که در برنامه به کار رفته را مشخص کنند. مستندسازی هم محصول و هم فرآیند را می تواند در برگیرد.
enemad-logo